Basiscursus van het Deugdenproject

Je krijgt met het Deugdenproject eenvoudig gereedschap in handen waarmee je het beste in jezelf en anderen naar boven kan brengen. Maak tijdens deze gecertificeerde basiscursus kennis met de vijf strategieën van dit opvoedingsprogramma, door de V.N. uitgeroepen als "model" voor gezinnen, onderwijsinstellingen, jeugdwerking, e.d.
Een inhoudelijk antwoord op de vraag naar normen en waarden in onze huidige maatschappij. Het geeft ouders, leerkrachten en opvoeders handige tools om kinderen en jongeren te leiden naar wie ze echt zijn. Het ondersteunt volwassenen in hun persoonlijk groei.

- Gent: 23/10, 6/11 en 20/11/2019, telkens van 13u30 tot 18u00

- Locatie: OC St-Jozef, Ebergiste Dedeynestraat 1 te 9000 Gent

- Kostprijs: 210€: hierin zijn cursusmateriaal, certificaat en koffie/thee/fris inbegrepen.

- Begeleiders: Katrien Welvaert en Gerrit De Moor

- Tijdens de cursus gaan we ervaringsgericht leren hoe we kinderen en jongeren kunnen bereiken met de deugdentaal. Vanuit ondervinding leren de deelnemers de vijf strategieën toepassen in het werk met kinderen en jongeren.

Speciale financiële
regeling voor 
het personeel van
OC St.-Jozef

Verdiepingscursus en opleiding tot begeleider van het Deugdenproject

Wie de basiscursus heeft gevolgd, kan zich gedurende twee dagen verder verdiepen in het hanteren van de vijf strategieën. Tijdens deze cursus worden de principes uit de basiscursus opgefrist en gaat elke deelnemer een persoonlijk traject om het Deugdenproject gestalte te geven in het eigen leven en/of werk.

Aansluitend op de tweedaagse verdieping hebben deelnemers de kans om door te groeien tot begeleider van het Deugdenproject. De opleiding tot begeleider omvat één dag. 

De verdiepingscursus/begeleidersopleiding zal doorgaan in het voorjaar van 2020. Meer info volgt weldra. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten!