DEUGDENPROJECT BELGIË

VIRTUES PROJECT™ BELGIUM

In de geest van The Virtues Project™ wil Deugdenproject België uitgaan van het idee dat alle kinderen geboren worden met de deugden in aanleg. Als ouders, leerkrachten en andere volwassenen deze karaktergaven naar boven halen, kunnen we de wereld veranderen.

 

Dit idee krijgt vorm in de Vijf Strategieën om de deugden tot leven te brengen, van geboorte tot dood. De toepassing van de deugden in de Vijf Strategieën helpt ons kinderen zinvol op te voeden en de stervenden te begeleiden in mededogen en betekenisgeving.

Het Deugdenproject is verspreid in meer dan honderd landen, wereldwijd. Tal van Begeleiders delen de principes en toepassingen van het Deugdenproject.

Het Project is niet gekoppeld aan één of andere godsdienst of geloof. Het haalde wel zijn inspiratie bij en deed onderzoek binnen alle heilige tradities; ook de narratieve culturen van de traditionele volkeren.

Je kan nu Deugdenproject België financieel steunen zonder één extra euro uit te geven!


Ga daarom voor je online bestellingen naar onze trooper-pagina.


- Je klikt vervolgens op één van de banners van de online shops op onze Deugdenproject-Trooper-pagina. 


-   Je doet je aankoop bij één van de shops van je keuze en betaalt geen euro extra.


- Omdat de aankoop via de Trooper-link gebeurt, weet de shop dat jij Deugdenproject België steunt.

 
-   Je aankoop is rond en Deugdenproject België krijgt een spaarcentje.